Втори модул от серията Усещането в ХомеопатиятаЗАПОЧВА ВТОРИЯТ МОДУЛ ОТ СЕРИЯТА

 

МЕТОДЪТ НА  УСЕЩАНЕТО


 Нови  шест  двудневни семинара.

 

Идеята е да се разглеждат успоредно подобните теми от Периодичната таблица, Растителното царство (таблица на Михал Якир) и животинското царство (Таблица на Джоши).

 

Ръководител на проекта и лектор:  ЕКАТЕРИНА ЧАМУРЛИЙСКА

 

Първи семинар - на 18 и 19 февруари 2017

 

Трети ред на Периодичната таблица – от Natrum до  Argon. Случаи и практика.

 

Втори семинар

 

Успоредици с Трети ред на Периодичната таблица в Животинското царство – Лекарства то млека – Lac Ovinum, Lac Caprinum, Lac-defloratum, Lac caninum, Lac felinum. Случаи и практика.

 

Трети семинар

 

Успоредици с Трети ред на Периодичната таблица в Растителното царство  -  Подклас Caryophillidaе, семейства - Cactaceae и Polygonales (Rhumex и др). Началото на подклас Dilleniidae. Случаи и практика. 

 

Четвърти семинар

 

Четвърти ред на Периодичната таблица. От първа до  осемнадесета колона – теми и случаи – от  Kallium  до Krypton. Случаи и практика.

 

Пети семинар

 

Успоредици с Четвърти  ред на Периодичната таблица в Животинското царство – Бозайници ( главно гризачи),Насекоми, Риби, рептили (костеннурки). Случаи и практика.

 

Шести семинар

 

Успоредици с Четвърти  ред на Периодичната таблица в Растителното царство. Подклас Rosids.  Случаи и практика.

 

 

Първият семинар от Втори модул ще се състои на 18 и 19 февруари 2017 г.

 

 

 

Цени:

Единичен  семинар –  до 31 януари 2017 - 140 лв.

След 31 януари 2017– 170 лв.

При двустепенно плащане на втори модул  (т.е. на  две части)  до 15 януари 2017 - 720 лв.

Цена за втори модул при плащане до 31 декември 2016 – 600 лв.

 

NOTA BENE! - ДАТИТЕ ЗА КОЛЕГИТЕ ОТ ВАРНА И ДОБРИЧ СА СЪОТВЕТНО -

Единичен  семинар –  до 25 февруари 2017 - 140 лв.

След 28 февруари 2017– 170 лв.

При двустепенно плащане на втори модул  (т.е. на  две части)  до 15 февруари2017 - 720 лв.

Цена за втори модул при плащане до 31 януари 2017 – 600 лв.

 

 

 

Записване - в офиса на Център Хомеопатичен форум

София, ул. "Лайош Кошут" № 17, тел. 024111548, GSM 0898246283

Банкова сметка: Първа инвестиционна банка,

клон София, IBAN:BG17FINV91501000020350,

основание - семинар

 

Семинарите ще се провеждат през 45 дни.

 

 �����

всички права запазени