МЛЯКОТО - ЛЮБОВ И ГРИЖА (втора част)Център Хомеопатичен форум

Ако ви интересуват лекарствата от млека и техните аналози в периодичната таблица, заповядайте

МЛЯКОТО - ЛЮБОВ И ГРИЖА - ВТОРА ЧАСТ

на 26 и 27 април
(Лесотехнически университет, 
от 9,30 до 17,30 ч.)

лектор: Екатерина Чамурлийска

Понякога те говорят с езика на минералното царство - грижа, взаимоотношения и идентичност,  семейство, работа и сигурност, отговорност, йерархия и власт ... все теми от периодичната таблица. Само дето липсва идеята за структура: недостиг или загуба на структура. И...  в някакъв момент се появява темата за доминацията!

 

Записване - в офиса на Център "Хомеопатичен форум" София, ул. "Лайош Кошут" № 17, тел. 024111548, GSM 0898246283

Цени
До 11 април– 120 лв.
За студенти по хомеопатия - 80 лв.
След 11 април– 160 лв.
За студенти по хомеопатия - 100 лв.

Банкова сметка – Първа инвестиционна банка, клон София, IBAN:BG17FINV91501000020350, основание – семинар.�����

всички права запазени